Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 568191

Dato: 26.12.2021

Nei til endring av kjernejournalforskriften!!

Pasientene må samtykke utgivelse av sine helseopplysninger!