Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 616114

Dato: 27.12.2021

Dette forslaget er sterkt i strid med personvern og individets rettigheter! Det er en farlig vei å begi seg ut på. Det åpner for misbruk av flere slag.

Regjeringen glemmer helt at slike ordninger forvaltes ikke av idelle, perfekte roboter, - men av feilbare mennesker.

SOLID NEI til dette forslaget!