Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 152454

Dato: 19.12.2021

Dette bryter etter mitt skjønn med alt av tidligere fastsatte retningslinjer for personvern. Hvilke medikamenter man bruker er helt klart en personvernsopplysning, og hvorvidt man ønsker å dele dette med andre bør være opp til en selv.