Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 288830

Dato: 19.10.2021

Hei.

Jeg tillater ikke at noen utenom min fastlege, skal ha tilgang til min kjernejournal.