Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 516300

Dato: 26.12.2021

NEI til endring i kjernejournalforskriften!