Forsiden

Høringssvar fra Rima Baich

Dato: 19.12.2021

Helsekjernejournalen er en privatsak, og skal aldri opplyses uten informert og skriftlig samtykke fra pasienten.

Absolutt ingen skal få tilgang til dine private helseopplysninger uten samtykke.

Ett stort NEI fra meg.