Forsiden

Høringssvar fra Suada Bosnic

Dato: 27.12.2021

Jeg er fullstendig imot endring i kjernejournalforskriften .