Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 672444

Dato: 27.12.2021

Nei, vil ha privatlivet i fred. Tilgang skal bare kunne gis MED pasientens samtykke!