Forsiden

Høringssvar fra Robert Welfler

Dato: 19.12.2021

Dette går på personvernet løs. Her kan helsepersonell som kjenner en person snoke og bruke opplysningene på en måte som kan skade et annet menneske for livet. Dette gir helsepersonell en makt som ikke er forenelig med deres virke. Dette kan også utløse at folk flest unnlater å møte til legesjekk med smittsomme sykdommer, det i frykt for at sensetive personlige opplysninger kommer på avveie.