Forsiden

Høringssvar fra Bjarte Aasland

Dato: 27.12.2021

Jeg motsier meg forslaget