Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 207106

Dato: 19.12.2021

Dårlig ide, ikke vedta dette. Nei.