Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 639364

Dato: 27.12.2021

Det er kun lege som skal ha tilgang til medisinliste fordi det er kun lege som kan bestemme om terapi og behandling. Alt annet er uakseptabelt uten pasienten sim samtykke. Hvorfor skal de andre helsepersonell vite årsak , diagnostikken og andre helseopplysninger til pasienten om de ikke har lege utdanning? De kan ikle bestemme over behandling. Hvorfor skal vi dele helseopplysninger med dem da?