Forsiden

Høringssvar fra Kristin Merete Løseth

Dato: 26.12.2021

Deling av sensitive opplysninger må under ingen omstendigheter deles uten pasientens samtykke. Det er allerede gode ordninger for deling av slik informasjon med pasientens samtykke. Med digitalisering og kommunikasjon over skybaserte løsninger, gjør vi oss særdeles sårbare om enda flere systemer skal knyttes sammen. Jeg ser ikke at fordel oppveier ulempe her.