Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 426885

Dato: 22.12.2021

Absolutt ikke, kjernejournal er et privat annligende og må aldri deles med noen uten samtykke fra den levende mann eller kvinne registrert som innehaver av journalen.

Dette er et totalt og fatalt angrep på privatlivet.

mvh. Hilde Vårker