Forsiden

Høringssvar fra Grete Egeli Sikveland

Dato: 22.12.2021

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften! Jeg motsetter meg at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!

Det er en særdeles skummel vei regjeringen begir seg ut på ved å skulle foreta denne endringen i kjernejournalforskriften! Dette har potensialet til å åpne opp for all verdens overgrep og misbruk!

NEI til endring i kjernejournalforskriften!