Forsiden

Høringssvar fra Beate Nergård

Dato: 22.12.2021

Jeg sier NEI til de foreslåtte endringene angående kjernejournal.