Forsiden

Høringssvar fra Kathrine Gaare

Dato: 19.12.2021

Jeg har helt frem til ''pandemien'' startet hatt en tro på at i dette landet så skal det et samtykke til fra den berørte part for og få innsyn i noens journal, noe jeg mener må være et krav for pasientens egen del. Dere vil nå gjøre disse opplysningene lettere tilgjengelig og det er ikke greit. Det handler om mine private opplysninger som jeg alene skal få velge og dele med de jeg mener trenger det, ikke en hvilken som helst sykepleier eller annen medisinsk personell som dere skulle mene har en passende stilling til og få innsyn i disse opplysningene.

Nei til deres forslag da dette er enda et steg som er med på og ta fra privatlivet og folks mulighet til og ta egne valg!