Forsiden

Høringssvar fra Anne Solvang Storrvik

Dato: 20.12.2021

Jeg sier nei til dette forslaget.

Taushetsplikten må ikke utvannes, det kan skade pasientens rettigheter og sikkerhet.

Har lovforslaget sammenheng med innføring av koronapasset? Det er uhørt pasientens samtykke ikke betyr noe. Det åpner opp for misbruk og avvisning av uvaksinerte. Disse pasientene avvises allerede ved norske sykehus.

Jeg sier nei til enda en lovendring i en tid med unntakstilstand, der alt peker i samme retning.