Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 542387

Dato: 26.12.2021

ET RUNGENDE NEI TIL FORSLAGET !!!

Jeg motsetter meg herved kort og godt forslag om å trå over et levende menneske sin rett til å bestemme over eget liv og egne opplysninger.

Regjeringen jobber iherdig med ulike endringer for å fjerne våre selvsagte rettigheter. Dette er lovbestemt i Grunnloven, Menneskerettighetene m.fl