Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 629221

Dato: 27.12.2021

Nei takk!

Alle pasienter har krav på å ha personvern!

Hvor er medbestemmelse/samtykke og demokratiet?