Forsiden

Høringssvar fra Heidi

Dato: 19.12.2021

Nei.

Dette er privat helseinformasjon, som kan komme på feil hender og/eller misbrukes.

Brudd på personvern, og frihet til å ha kontroll på egne data, rett til privatliv, og rett til å bestemme over egen kropp.

Det bør heller være slik at når pasienten IKKE har samtykket skriftlig til slik frigjøring av journaldata, så vil det regnes som at pasienten avstår fra at slik informasjon gjøres tilgjengelig.