Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 378268

Dato: 21.12.2021

Alle helseopplysninger og legemiddler om meg er min informasjon og er taushetsbelagt. Dette er ikke informasjon noen ska få uten mitt samtykke.

Vi er voksne mennesker som ikke vil ha informasjon utgitt uten at vi er enige. Dette kunne man gjøre i østblokklandene, men ikke i et demokratisk Norge.