Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154405

Dato: 19.12.2021

Det bør ikke gis fritt innsyn i kjernejournal uten samtykke fra pasienten.