Forsiden

Høringssvar fra Line Aune

Dato: 19.12.2021

Ved en slik endring kreves det mye ressurser i forhold til opplæring av personale om personvern, det medfører for stor risiko for at personopplysninger blir delt eller kommer på avveie, derfor er jeg imot dette forslaget, mvh Line Aune