Forsiden

Høringssvar fra Ann C. Hansen

Dato: 20.12.2021

Opplysninger i en slik journal er gitt under de forutsetninger som kjernejournalforskriften beskriver og endrede vilkår må derfor ikke gis tilbakevirkende kraft, uten informert og skriftlig samtykke fra pasienten!
Det er mer enn nok nå!!!! Vi skal samtykke til deling av våre egne helseopplysninger, dette sier jeg HØYT NEI TIL !!