Forsiden

Høringssvar fra Tronn Wærdahl

Dato: 19.12.2021

Vi viser til departementets høringsnotat «Forslag til endringer i kjernejournalforskriften» med svarfrist 27.12.2021.

Nei absolutt ikke, dette er privat