Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144260

Dato: 19.12.2021

NEI til endring i kjernejournalforskriften.!!