Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 404364

Dato: 22.12.2021

Dette motsetter jeg meg på det aller sterkeste!