Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 379109

Dato: 21.12.2021

Dette er personlige opplysninger og det er ikke noe problem å spør om samtykke skulle det være nødvendig.

Jeg sier klart nei til dette forslaget