Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 645379

Dato: 27.12.2021

NEI til endringer I kjernejournalforskriften!!

Pasienter MÅ gi sitt samtykke.