Forsiden

Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Dato: 22.11.2021

Vedlagt følger høringssvar fra Statens helsetilsyn til forslag til endringer i kjernejournalforskriften.

Vedlegg