Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 405349

Dato: 22.12.2021

Kjerne journal er privat og skal ikke åpnes opp for andre enn den d gjelder og fastlege. Den enkelte må kunne få lov til å bestemme dette individuelt. Jeg stemmer nei til dette forslaget!