Forsiden

Høringssvar fra Aina Neset

Dato: 23.12.2021

Jeg ønsker IKKE at det blir gitt tilgang til legemiddelopplysninger, herunder legemiddelliste om pasienter (meg) uten pasientens (mitt) samtykke.