Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 626225

Dato: 27.12.2021

Dette forslaget avviser jeg i sin helhet. Det oppfattes, at forslaget ville medføre øket potensjal for misbruk av personlig informasjon, som potensjell krenkende inngrep i personlig frihet.

Avgjørelser om meg, min kropp og dens helse treffer jeg selv, og utelukkende fortruelig i samråd med legen av min tillit. ALLE MINE DATA ER FORTRUELIG OG IKKE TIL SALGS.

Ingen andre, hverken offentlige og utenfor stående personer og institusjoner, spesjellt Alle som driver med økonomisk interesse, har noe som helst med mine private opplysningene å gjøre.