Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 931997

Dato: 18.12.2021

Jeg vil ikke at noen skal ha utvidet mandat til å sjekke min helse. Personvern er viktig. Dere holder på å lage et kontrollsamfunn som vi historisk sett vet ikke vil fungere fordi mennesket er komplekse og trenger frihet. Hver gang dere flytter grensa beveger vi oss nærmer en totalitær stat. Vi får mindre og mindre rettigheter og frihet. Jeg ønsker heller at vi får bedre beskyttelse og at det skal være vanskeligere for andre personer å sjekke mine helseopplysninger.