Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 208242

Dato: 19.12.2021

Dette er jeg imot, og stemmer nei til dette.