Forsiden

Høringssvar fra Gøran Nordstrøm

Dato: 26.12.2021

Legemiddelopplysninger om pasient i kjernejournal bør behandles konfidensielt. Nå var det nettopp en sak i media om en helsefagarbeider som mistet jobben grunnet snoking i pasientjournal. Å så skal dere gjøre nettopp dette mer tilgjengelig?

Nei. Ikke flere endringer av lover vedrørende pasientopplysninger.