Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 924367

Dato: 18.12.2021

Nei til deres forslag å ta bort pasientenes samtykke til innsyn i kjerne journal.