Forsiden

Høringssvar fra Tor-Inge

Dato: 20.12.2021

Er dette for å ikke havne i en kinkig situasjon der man gir noe til en vaksinert person, og det blir kluss med for mye pharma i kroppen?

Standpunktet mitt er nei, okke som!