Forsiden

Høringssvar fra Lillian

Dato: 26.12.2021

Jeg støtter ikke endringene i kjernejournalforskriften.

jeg motsetter meg det sterkt, og synes det er viktig at enkeltindividet skal samtykke i at alle slike medisinske opplysninger deles.