Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Halvor Encsio Kvilhaug,

Dato: 19.12.2021

Ingen andre en legen som behandler ska ha tilgang til vår lege journal.

Vi skal ikke godta den nye lover her at flere skal kunne innhente våre opplysninger i en pasients lege jornal enn dem pasienten godkjenner.

Jeg selv har lagt inn begrensninger om hvem som skal kunne ha innsyn i min passient journal om min helsetilstand og hva jeg er vaksinert med.

Denne loven skal ikke fornadres, sykehus på Akutten skal ha tilgang om vi utsettes for alvorlig ulykke eller pluselig sykdom, så ligger det egen plass i pasient journalen om kritisk helse og person opplysinger som skal være viktige for å redde livet til en skadet person, men det er bare slike opplysninger som skal komme Akutten på sykehus skal ha tilgang til.

Ingen andre skal ha tilgang til pasientens kjerne journal, derfor må ikke loven forandres og mykens slik at flere får innsyn i journalen, det skal fortsatt pasienten styre hvem som skal ha innsyns rett i pasientens journal..