Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281122

Dato: 20.12.2021

Det er ikke ønskelig at en pasients legemiddelopplysninger eller andre opplysninger gis uten deres samtykke. Dersom helsepersonell ønsker slik informasjon må de kunne oppgi gode nok grunner til at pasienten selv vil oppgi informasjonen.