Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 158163

Dato: 19.12.2021

Jeg vil gjøre min stemme hørt. Jeg er emot att man kan komma åt mine helseopplysninger uansett hvor man kommer ifra. Dette finner jeg meg ikke i. Så dette vil jeg stoppe.