Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 169134

Dato: 19.12.2021

Det er helt uakseptabelt å gi tilgang til min helsejournal uten mitt samtykke.