Forsiden

Høringssvar fra Camilla Johansen

Dato: 19.12.2021

Dette forslaget må forkastes av hensyn til personvernet.