Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162874

Dato: 01.10.2021

Overlevelsesraten for covid-19 og annen influensa er over 99 prosent for barn og voksne uten pre-eksisterende helsemessig sårbarhet. Det overgripende test- (og vaksineregimet) som nå forsøkes påtvunget befolkningen i alle aldre er rett og slett ikke berettiget.

En annen side av saken er at resultatene av testene er upålitelige. Ifølge FHI vil 14 av 15 positive tester være falske når det testes på friske mennesker. Massiv og unødvendig massetesting av symptomfrie voksne og barn - først med upålitelige hurtigtester, deretter «kontroll-bekreftet» med unøyaktige PCR-tester - kommer til å medføre en voldsom og falsk økning i smittetallene. Høye smittetall vil igjen brukes som pressmiddel for å innføre omfattende restriksjoner og massevaksinering.

Jeg foreslår at norske myndigheter dreier fokuset over på tiltak som kan føre til at den norske befolkningen får økt immunforsvar i stedet for å presse gjennom teste- og vaksineregimer med hasteutviklete, genteknologiske, midlertidig nødgodkjente og eksperimentelle tester og vaksiner.

Å gjøre nok et forsøk på å sykeliggjøre den norske befolkningen slik dere foreslår her er rett og slett forkastelig. Nå er det nok.