Forsiden

Høringssvar fra Sissel Hjelvik

Dato: 26.12.2021

Jeg motsetter meg at min legemiddelliste gjøres tilgjengelig uten mitt samtykke.

Mvh

Sissel Hjelvik