Forsiden

Høringssvar fra Susanne harrington

Dato: 18.12.2021

Dette er vi mange som er i mot. Det er et brudd på personvernet dette kan gjøres uten pasienters samtykke.