Forsiden

Høringssvar fra Siri Nielsen

Dato: 27.12.2021

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften! Jeg motsetter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar (heunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!