Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 235321

Dato: 19.12.2021

Hvorfor skal deres og våres private helse data leveres ut til alle værmanns som kaller seg formasøyt eller lignende i inn og utland? Til nå har det vært en privat sak.. Og nå skal dere åpne for at hvemsomhelst skal kunne gå inn å kikke og sjekke, ved ansettelser, reiservirksomhet osv.... Er det kommunist Kina som er forbilde?

For å merke folk og definer oss til det ene eller andre?

Rettsbeskyttelsen av det enkelt individ bør veie tyngst! Dette gjelder også deg som privat person.

Hvorfor gjøres dette i romjulen tåler ikke dette dagslys?